BACK TO MENU

How to say...

Shootaachi! Apsaalook baliiwaak. Batchawaxbak apsaalook baliiwuk!”

“'Phone' hua biiluke alashio saakio?”

Iiwatsheesiilau.”

Ahookaataa shiah.”

Iiwatsheesiilau.”

Kalachii.”

Iiwatsheesiilau.”

Iiwatsheesiilau hua baashchiliilauh saakio?”

“'Phone'.”

Aho!”